Мова навчання

Викладання предметів у школі ведеться українською мовою. В школі вивчаються російська, англійська мови.